Paper Presentations 2.2 / Room: 1.2

May 22, 2023 – Monday, 14:00-15.30

Thematic: Thematic: Professionalisation of Social Work
Language: Czech Language

Presenters:
Jana Havlíková (Česká republika)
Topic: Hodnocení kvality v sociální práci – pokud ano, tak jak? Příklad formulace jednotných kritérií kvality pro české prostředí

 

 

Olga Hubíková (Česká republika)
Topic: Chybějící opory sociální práce v ČR

 

 

Tatiana Matulayová (Česká republika)
Topic: Profese sociální práce v ČR – aktuální stav a výzvy

 

 

Jaroslava Chaloupková (Česká republika)
Topic: Standardy kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

 

Petra Hamerníková, Lucie Šídová (Česká republika)
Topic: How to implement work with sexuality in social, education and health services in a practical and systematic way