OPENING OF THE CONFERENCE

Ana Rădulescu

President International Federation of Social Workers, Europe

Pavel Pěnkava

Předseda Společnosti sociálních pracovníků ČR